Ya atau tidak.
> Ya atau tidak ? <
Jawapan Anda ...